Najbliższe imprezy

Listopad

15 listopada

Zawody Powszechne

ZKS

Warszawa

16 listopada

Zawody Otwarte Legionowskiego Towarzystwa Sportowego SMOiFP 9/2019

Legionowskie Towarzystwo Sportowe

Strzelnica Liceum Ogólnokształcącego w Komornicy ul. Nasielska 7

16 listopada

Zawody Powszechne

ZKS

Warszawa

17 listopada

Zawody Otwarte KS COVER

Klub Strzelecki COVER

ul. Merliniego 4, W-Wa

Pokaż wszystkie