Patryk Brzeziński - Przewodniczący
Sędzia klasy MiędzynarodowejVioletta Kotynia - pistolet
Sędzia klasy Międzynarodowej

Patryk Brzeziński - karabin
Sędzia klasy Międzynarodowej

Iryna Yukhatova - strzelba
Sędzia klasy Międzynarodowej

Krzysztof Oczesała - IPSC, strzelania praktyczne
Sędzia klasy Państwowej RM

Zbigniew Rybka - strzelania historyczne
Sędzia klasy Drugiej