Aktualności

Wróć do listy
01.06.2023
WMZSS

NOWE WŁADZE WMZSS

31 maja 2023 na strzelnicy ZKS Warszawa na ul. Marymonckiej 42 odbyło się Walne Zebranie Delegatów Sprawozdawczo-Wyborcze.

 

Zebranie rozpoczęto od sprawozdań Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej za rok 2022 oraz udzielenia absolutorium Zarządowi.

Następnie odbyły się wybory na Prezesa WMZSS, Członków Zarządu oraz Członków Komisji Rewizyjnej.

Komisja Skrutacyjna po podliczeniu wszystkich głosów ogłosiła, że w nowej kadencji na lata 2023 - 2026:

 

Prezesem WMZSS został

ROBERT MATRACKI

 

Członkami Zarządu zostali:

EUGENIUSZ BEDNARZ

LESZEK CHROMIŃSKI

WŁODZIMIERZ GAŁECKI

RAFAŁ KRAUZ

PATRYK LEJDA

MAREK MATRACKI

 

Członkami Komisji Rewizyjnej:

TOMASZ BANDURSKI

GRZEGORZ KALITA

BOŻENA MAŃCZAK